วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่4
เรื่อง การหมุนเวียนสาร จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.ชัชวาลย์ สงวนศักดิ์ โรงเรียนกัลยาณวัตร
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คาร์บอนไดออกไซต์ในบรรยากาศส่วนใหญ่ได้มาจาก
   การตัดไม้ทำลายป่า
   การเพิ่มปริมาณของสัตว์
   การเผาผลาญเชื้อเพลิง
   การหายใจของพืขและสัตว์

ข้อที่ 2)
การทำลายป่าไม้ส่งผลกระทบการวัฏจักรสารใดน้อยที่สุด
   แคลเซียม
   น้ำ
   คาร์บอน
   ออซิเจน

ข้อที่ 3)
วัฏจักสารใดที่เกิดขึ้นได้สมบูรณ์ต้องอาศัยจุลินทรีย์
   กำมะถัน
   ฟอสฟอรัส
   ไนโตรเจน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
การสูญเสียฟอสฟอรัสในดิน สามารถทดแทนได้โดย
   แบบทีเรียในดิน
   การตรึงฟอสฟอรัสโดยจุลินทรีย์
   การสลายของชั้นหิน
   ปฏิกิริยาฟอสโฟรีเรรชัน

ข้อที่ 5)
วัฏจักรใดที่ไม่ผ่านบรรยากาศ
   คาร์บอน
   ไนโตรเจน
   ฟอสฟอรัส
   กำมะถัน

ข้อที่ 6)
พืชดูดซึมไนโตรเจนในรูป
   กรดอะมิโน
   อิออนไนไตท์
   อิออนแอมโมเรีย
   อิออนไนเตรท

ข้อที่ 7)
แบบทีเรียที่ไม่เกี่ยวกับวัฏจักรไนโตรเจน
   ไรโซเบียม
   ไนโตรเจน ฟิกซิ่ง แบททีเรีย
   ไมโครคอกคัส
   ไนติฟลายอิง แบททีเรีย

ข้อที่ 8)
กระบวนการสิ่งมีชีวิต ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรคาร์บอนและน้ำ
   การขับถ่าย
   การหายใจ
   การย่อยอาหาร
   การลำเลียงสาร

ข้อที่ 9)
ผู้ผลิตเกี่ยวข้องกับวัฏจักรใด
   คาร์บอน
   ไนโตรเจน
   กำมะถัน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
ตัวการที่ทำให้คาร์บอนและไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบของพืช ถูกนำกลับมาใช้อีกในวัฏจักร คือ
   ผู้บริโภคและแบททีเรียในทะเล
   ผู้บริโภคและผู้ย่อยอินทรีย์สาร
   ผู้ย่อยอินทรีย์สาร
   ผู้บริโภคและแบททีเรีย